Fredede bygninger og koblede vinduer

Fredede bygninger og koblede vinduer

admin No Comment
Erhverv

For at værne om de ældre bygninger og huse i landet, der har en arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, er disse omfattet af bygningsfredningsloven.

Derfor kræver mange fredede bygninger en tilladelse fra Kulturstyrelsen ved almindelig vedligeholdelse.

Det kunne for eksempel være pudsning af facade, tagrenovering, skillevægsændringer eller udskiftning af døre og vinduer.

Koblede vinduer med høj isoleringsevne

På fredede bygninger og ejendomme ses ofte koblede vinduer med et-lags rude. I dag fremstiller man dog vinduerne med en langt bedre isoleringsevne i forhold til energi og støj.

Et koblet vindue betyder, at på selve vinduets udvendige ramme, er koblet en indre ramme. Dette gør det nemt og praktisk at rengøre begge sidder af glasset, da sprosserne sidder i det yderste lag glas.

Udover de koblede vinduers elegante design opnås samme isoleringsevne på niveau med moderne energi-termovinduer. Koblede vinduer og døre er støjreducerende, og er derfor et oplagt valg uanset om der er tale om støj fra trafik, toge eller andre støjkilder som ønskes reduceret.

Ældre huse og bygninger

I moderne sprossevinduer er der ofte opklæbet sprosser med en afstandsprofil mellem glassene. Disse er ikke altid passende til ældre huse og bygninger, men ved at vælge koblede vinduer undgår man denne afstandsprofil, og man kan derfor bevare husets eller bygningens oprindelige udtryk og arkitektoniske stil.

Er du i tvivl om, hvilke type vinduer der passer til bygningen eller huset, så kan du altid søge råd hos en forhandler af vinduer og døre.

Specialfremstilling af koblede vinduer

Hvis huset eller bygningen allerede har koblede vinduer, kan man optimere vinduernes energiforbrug og samtidig bibeholde udseendet af det eksisterende.

Hos JVK fremstilles vinduerne i træ og kan leveres i flere forskellige farver. Ønsker du derfor, at undersøge mulighederne for at designe koblede vinduer, der passer netop til dit hus eller bygning, så kan du kontakte JVK.

Leave a Reply